Skal du ta påbygg, eller underviser du en påbyggsklasse? Her deles Katrine Hoffs undervisningsopplegg og materiale for norskfaget på påbygg. Vi starter ofte året på et lavere nivå, og bygger murstein på murstein til vi når målet - eksamen VG3. Velkommen inn!

onsdag 18. mai 2016

Eksamen står snart for tur
FOR ALLE FAG
På eksamen har du én jobb å gjøre, nemlig å velge den oppgaven som du kan mest om! Noen ganger kan det være mer fristende å velge en annen oppgave, men det er akkurat det som skiller eksamen fra oppgaver og heldagsprøver. Alle oppgaver, prøver og heldagsprøver er trening. Eksamen er en prikkmåling - en stikkprøve – der fremmede lærere skal bestemme hvor flink du har blitt i løpet av året. Da må du vise dem hva du faktisk kan, og derfor bør du velge den oppgaven som best gjør nettopp det.Oppgavene du gis, være seg muntlig eller skriftlig, vil alltid trekke på kunnskap fra pensum. Det er derfor viktig at du bruker forberedelsestiden på å laste ned/ arkivere oversikter, oppskrifter og får taket på fagets terminologi (begreper). Sørg for at du vet hvor du finner hva, være seg i perm, på pc’en eller i pensumbøkene. Tiden er knapp på eksamen.

Tips: Bruk fagbegreper og få oversikt over fagets ulike perioder/ delområder!


I forberedelsestiden er det lurt å gå sammen og snakke om nyhetsbildet det siste året. Har det skjedd noe spesielt? Har noe utpekt seg? Ofte er et aktuelt tema betydningsfullt og/ eller av litt tidligere dato, la oss si terror, fokuset på unges psykiske helse, stemmerett osv., utgangspunktet for en oppgaven. Lag en liste over hvilke temaer dere tror kan være aktuelle og hvilke momenter/ punkter dere burde ha med om en slik oppgave gis.

Repetér pensum! Finn de lange linjene i litteraturhistorien og -periodene, tekstene som er lest og hva som har vært diskutert om periodene og forfatterne. I språkhistorien trenger dere ikke kunne alle språkhistoriske detaljer, men noen grove trekk i utviklingen er kjekt å kunne. Slike oppgaver gis også, særlig i muntlig.  Retorikken er ofte med i oppgavetekstene. Sjangerkompetanse er viktig, altså at du skriver i den sjangeren du blir bedt om eller kan avdekke sjangertrekk i tekster som vedlegges.

Repetisjonsmateriale:
Her er linker til noen av de repetisjonsrundene vi gjennomgår i mine klasser:

E – Novelle
F – Kåseri
G – Essay
H – Artikkel
I – Retorikk


På eksamensdagen:
Så snart du har funnet alle verbene i oppgaveteksten, leser du hva de innebærer, som å drøfte, sammenligne osv., i pensumboken (s. 30-31 i Signatur?). Sørg for at du oppfyller alle deler av oppgaveteksten!

Lag et tankekart eller en liste med alt du tenker på kan være aktuelt for oppgaven. Gjør det gjerne for hånd. Det er nå hodet er mest uthvilt, så det gjelder å bruke den første halvtimen-timen godt til idémyldring. Sjekk at alle deler av oppgaven er dekket med punkter på arket ditt. Forsøk så å gruppere de ulike ideene, slik at alt som henger sammen blir i en gruppe. Finn så en naturlig og logisk rekke følge på de ulike gruppene dine, deretter en rekkefølge på punktene i hver gruppe. Ta så en pause.

Pausene er viktige. Det er her du ofte vil kunne komme på relevante handlinger, stoff osv. du må ha med eller gjøre. På eksamen skal du kunne ta pause akkurat når du vil.

Når du kommer tilbake, fører du på de nye ideene eller tankene du har gjort deg om rekkefølgen din. Ta igjen en titt på oppgaveteksten og sjekk at du har med alt det bes om. Hvis du er fornøyd med det du har fått til så langt, tar du en titt i pensumboken eller i noen av oversiktene dine og ser at du har med alt. Hvis ikke, legger du det bare til der du syns det hører hjemme på arket.

Da er det tid for skriving. Start med første punkt på listen og jobb deg nedover fra punkt til punkt. Bruk hjelpemidler, både pensumbøker, ark fra permen og digitalt materiale underveis. Når du har skrevet avslutningen, gjerne etter en pause, vet du hva oppgaven din inneholder og du kan skrive innledningen.  

Nå er det tid for korrekturlesing. Her må du bruke god tid! Hvis det er en nynorskeksamen, sjekker du bøying, uttrykk osv. med ordboken. Bruk den korte huskelisten vi lagde tidlig i år, slik at du får luket ut unødvendige slurvefeil. Er det bokmålseksamen, bør du sjekke språket og tegnsetting. Sørg for å ha et variert ordforråd, altså at de samme uttrykkene eller setningsoppbyggingen ikke gjentas for ofte. For begge målformene: Bruk fagbegreper!

Dersom du fortsatt har mye tid igjen, er der rom for utfylling i oppgaven. Ta deg da tid til å bla i pensumbøkene og annet materiale du har og se om du ikke finner du mer du kan bruke. En femtimers eksamen på påbygg er kort, så det gjelder å utnytte tiden til beste for deg selv.

Jeg er helt sikker på at det går bra med hver og en av dere, om dere bruker forberedelsestiden og eksamenstiden godt.

Masse tvi-tvi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar