Skal du ta påbygg, eller underviser du en påbyggsklasse? Her deles Katrine Hoffs undervisningsopplegg og materiale for norskfaget på påbygg. Vi starter ofte året på et lavere nivå, og bygger murstein på murstein til vi når målet - eksamen VG3. Velkommen inn!

onsdag 18. mai 2016

Eksamen står snart for tur
FOR ALLE FAG
På eksamen har du én jobb å gjøre, nemlig å velge den oppgaven som du kan mest om! Noen ganger kan det være mer fristende å velge en annen oppgave, men det er akkurat det som skiller eksamen fra oppgaver og heldagsprøver. Alle oppgaver, prøver og heldagsprøver er trening. Eksamen er en prikkmåling - en stikkprøve – der fremmede lærere skal bestemme hvor flink du har blitt i løpet av året. Da må du vise dem hva du faktisk kan, og derfor bør du velge den oppgaven som best gjør nettopp det.Oppgavene du gis, være seg muntlig eller skriftlig, vil alltid trekke på kunnskap fra pensum. Det er derfor viktig at du bruker forberedelsestiden på å laste ned/ arkivere oversikter, oppskrifter og får taket på fagets terminologi (begreper). Sørg for at du vet hvor du finner hva, være seg i perm, på pc’en eller i pensumbøkene. Tiden er knapp på eksamen.

Tips: Bruk fagbegreper og få oversikt over fagets ulike perioder/ delområder!


I forberedelsestiden er det lurt å gå sammen og snakke om nyhetsbildet det siste året. Har det skjedd noe spesielt? Har noe utpekt seg? Ofte er et aktuelt tema betydningsfullt og/ eller av litt tidligere dato, la oss si terror, fokuset på unges psykiske helse, stemmerett osv., utgangspunktet for en oppgaven. Lag en liste over hvilke temaer dere tror kan være aktuelle og hvilke momenter/ punkter dere burde ha med om en slik oppgave gis.

Repetér pensum! Finn de lange linjene i litteraturhistorien og -periodene, tekstene som er lest og hva som har vært diskutert om periodene og forfatterne. I språkhistorien trenger dere ikke kunne alle språkhistoriske detaljer, men noen grove trekk i utviklingen er kjekt å kunne. Slike oppgaver gis også, særlig i muntlig.  Retorikken er ofte med i oppgavetekstene. Sjangerkompetanse er viktig, altså at du skriver i den sjangeren du blir bedt om eller kan avdekke sjangertrekk i tekster som vedlegges.

Repetisjonsmateriale:
Her er linker til noen av de repetisjonsrundene vi gjennomgår i mine klasser:

E – Novelle
F – Kåseri
G – Essay
H – Artikkel
I – Retorikk


På eksamensdagen:
Så snart du har funnet alle verbene i oppgaveteksten, leser du hva de innebærer, som å drøfte, sammenligne osv., i pensumboken (s. 30-31 i Signatur?). Sørg for at du oppfyller alle deler av oppgaveteksten!

Lag et tankekart eller en liste med alt du tenker på kan være aktuelt for oppgaven. Gjør det gjerne for hånd. Det er nå hodet er mest uthvilt, så det gjelder å bruke den første halvtimen-timen godt til idémyldring. Sjekk at alle deler av oppgaven er dekket med punkter på arket ditt. Forsøk så å gruppere de ulike ideene, slik at alt som henger sammen blir i en gruppe. Finn så en naturlig og logisk rekke følge på de ulike gruppene dine, deretter en rekkefølge på punktene i hver gruppe. Ta så en pause.

Pausene er viktige. Det er her du ofte vil kunne komme på relevante handlinger, stoff osv. du må ha med eller gjøre. På eksamen skal du kunne ta pause akkurat når du vil.

Når du kommer tilbake, fører du på de nye ideene eller tankene du har gjort deg om rekkefølgen din. Ta igjen en titt på oppgaveteksten og sjekk at du har med alt det bes om. Hvis du er fornøyd med det du har fått til så langt, tar du en titt i pensumboken eller i noen av oversiktene dine og ser at du har med alt. Hvis ikke, legger du det bare til der du syns det hører hjemme på arket.

Da er det tid for skriving. Start med første punkt på listen og jobb deg nedover fra punkt til punkt. Bruk hjelpemidler, både pensumbøker, ark fra permen og digitalt materiale underveis. Når du har skrevet avslutningen, gjerne etter en pause, vet du hva oppgaven din inneholder og du kan skrive innledningen.  

Nå er det tid for korrekturlesing. Her må du bruke god tid! Hvis det er en nynorskeksamen, sjekker du bøying, uttrykk osv. med ordboken. Bruk den korte huskelisten vi lagde tidlig i år, slik at du får luket ut unødvendige slurvefeil. Er det bokmålseksamen, bør du sjekke språket og tegnsetting. Sørg for å ha et variert ordforråd, altså at de samme uttrykkene eller setningsoppbyggingen ikke gjentas for ofte. For begge målformene: Bruk fagbegreper!

Dersom du fortsatt har mye tid igjen, er der rom for utfylling i oppgaven. Ta deg da tid til å bla i pensumbøkene og annet materiale du har og se om du ikke finner du mer du kan bruke. En femtimers eksamen på påbygg er kort, så det gjelder å utnytte tiden til beste for deg selv.

Jeg er helt sikker på at det går bra med hver og en av dere, om dere bruker forberedelsestiden og eksamenstiden godt.

Masse tvi-tvi!

lørdag 5. desember 2015

Uke 48 - Fordypningsoppgaven - Del 1
Etter tentamen trenger vi å skifte fokus helt. Da starter vi på fordypningsoppgaven. Den strekker seg over en lang periode, men slik setter vi igang:


 1. "Det e farligt med bøger" (tekst) (lyd)
 2. Ramme og krav
 3. Undervisningsfoiler første runde
 4. Vi går igang - Arbeidsdokument
 5. Oversikt over valg og problemstilling - Skjema
 6. Tempoøvelse med etterfølgende utregning  
  1. Finn ut hvor lang tid du bruker på en full side i boken.
  2. Regn så ut:
   • Antall sider i boken delt på antall dager til rådighet. 
   • Gang så svaret fra punktet ovenfor med tiden du bruker pr. side. Da får du antall minutter du må lese. 
  3. Utregningen gjør det lettere å holde oversikten over egen progresjon. Leses det mer en dag, kan tiden trekkes fra neste dag - eller motsatt, om du leser mindre. Forhåpentligvis kan det holde med 20 minutters lesing hver dag, for da blir ikke konsekvensen for stor om du må hoppe over en dag. 
 7. Bokanmeldelse (funnet på nett): En A4-side på sidemål for hvert bok. Alternativt denne.
 8. Filmanmeldelse

Uke 47 - Tentamentirsdag 17. november 2015

Uke 46: SkriveukeSKRIVEUKE

Denne uken har vi nærmet oss bedre skriveferdigheter gjennom ulike oppgaver, herunder novelleanalyse og argumenterende/reflekterende/sammenlignende oppgavetyper. Her er det vi har gjort, oppgaver og materiale brukt:

A.   Opplegg
1.   Novelle - sjangertrekk
2.   "Annerledes"
3.   Oppgave 1- "Annerledes"
4.   Grammatikkapittel fra gml. Signatur 3
5.   Vurderingsskjema novelleanalyse
6 .  Oppgave 2 - "Annerledes"
7.   Felles analyse av "Annerledes"
8.   "Blå amason"
9.   Kortsvarsoppgave - spørsmål og fokus (av Leif Harboe)
10. Å tolke noveller og romaner - Huskeliste
11. Oppgave 3 - "Menn som elsker menn"
13. Forberedelse til heldagsprøver - Huskeliste
14. Under heldagsprøver i norsk - Huskeliste

Uke 44-45: Opplysningstiden


opplysningstiden


Denne perioden har vi inkludert muntlig trening og arrangert en "Det norske Selskab"-aften. Her er en oversikt:

 1. Undervisningsfoiler
 2. Les om perioden i Signatur 3 - Studiebok, ss. 229-238, oppg. 1-13 s. 239.
 3. Lekseprøve med fasit
 4. Muntlig forberedelse til oppgave:
  1. Intro tema: Opplesing av tekst eller fremføring. Hvilke elementer bør vi tenke på?
  2. Plenum: Svar noteres på tavlen:
   1. Stemme: volum, tonefall osv.
   2. Artikulasjon: tydelighet vs. mumling, overdrivelse m.m.
   3. Følelser: innlevelse m.m.
   4. Kontakt: blikk, tidspunkt osv.
   5. Kroppsspråk
 5. Muntlig treningsoppgave 
  1. [Vi gjennomførte oppgaven i tråd med instruksen gitt i oppgaven, bortsett fra at vi dannet grupper inneholdende en av hver rolle. 15 min. til forberedelse individuelt, fem min. i gruppen og så fremføring, som ble 20 min. i gruppefellesskapet.]
  2. Mye latter og moro, og bevisstheten omkring stemme, artikulasjon, følelser, kontakt med publikum og kroppskontakt økte betraktelig. Det samme gjorde fokuset på avsender, mottaker og innhold.
 6. Oppsummering perioden 
 7. Opplegg "Det norske Selskab"


lørdag 31. oktober 2015

Uke 43: BarokkenBAROKKEN:
"MEMENTO MORI" OG "CARPE DIEM"

Denne planen strekker seg over halvannen uke, med individuell intro til perioden gjennom oppgaver, mange samtaler og avslutter med drøfting av påstanden "Barokken har mye til felles med vår tid". Her er det vi har gjort:


 1. Opplegg
 2. Første tilnærming til perioden - Oppgave med løsningsforslag
 3. Undervisningsfoiler
 4. Lydressurser: Kingo, Engelbretsdotter og Dass
 5. Skjema til utfylling (som forberedelse til skriveoppgave)
 6. "Barokken har mye til felles med vår tid" - Skriveoppgave med progresjonsplan og lekser
 7. Huskeliste: Avslutning, innledning og overskrift

Uke 42: Nynorskuke


L


Mitt motto er: Hvis innholdet er sterkt, er en kort huskeliste nok til eksamen.

Først trenger vi å friske opp nynorsk, da det ofte er mange år siden sist. Å bli flinkere i nynorsk, dreier seg her om både litt grammatikk og øvelse, øvelse, øvelse. Begge deler er ofte en tålmodighetsprøve. Derfor avslutter vi med en litt annerledes gruppeoppgave - orienteringsposter. Dette er vår innledende runde, som har bestått av et ukesopplegg på fire dager: 1. Opplegg med linker til arbeidsoppgaver, både NN og for de med fritak.
 2. Gml. Signatur 3 benyttes i arbeidet - kap. 13: Grammatikk.
 3. Undervisningsfoiler
 4. NN-listen - en start på egen huskeliste. Den lastes ned og fylles ut etter behov.
 5. Gruppeoppgave som orienteringsløp (inkl. fasit). Press på tid og postene plassert rundt omkring på skolen, fungerer godt.

LYKKE TIL!