Skal du ta påbygg, eller underviser du en påbyggsklasse? Her deles Katrine Hoffs undervisningsopplegg og materiale for norskfaget på påbygg. Vi starter ofte året på et lavere nivå, og bygger murstein på murstein til vi når målet - eksamen VG3. Velkommen inn!

lørdag 5. desember 2015

Uke 48 - Fordypningsoppgaven - Del 1
Etter tentamen trenger vi å skifte fokus helt. Da starter vi på fordypningsoppgaven. Den strekker seg over en lang periode, men slik setter vi igang:


 1. "Det e farligt med bøger" (tekst) (lyd)
 2. Ramme og krav
 3. Undervisningsfoiler første runde
 4. Vi går igang - Arbeidsdokument
 5. Oversikt over valg og problemstilling - Skjema
 6. Tempoøvelse med etterfølgende utregning  
  1. Finn ut hvor lang tid du bruker på en full side i boken.
  2. Regn så ut:
   • Antall sider i boken delt på antall dager til rådighet. 
   • Gang så svaret fra punktet ovenfor med tiden du bruker pr. side. Da får du antall minutter du må lese. 
  3. Utregningen gjør det lettere å holde oversikten over egen progresjon. Leses det mer en dag, kan tiden trekkes fra neste dag - eller motsatt, om du leser mindre. Forhåpentligvis kan det holde med 20 minutters lesing hver dag, for da blir ikke konsekvensen for stor om du må hoppe over en dag. 
 7. Bokanmeldelse (funnet på nett): En A4-side på sidemål for hvert bok. Alternativt denne.
 8. Filmanmeldelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar